Obsługa organizacji pozarządowych

  • sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, itp.),
  • przygotowywanie projektów umów, a także dokonywanie analizy formalno-prawnej umów zawieranych przez organizację,