Obsługa prawna firm

W ramach świadczenia pomocy prawnej podmiotom gospodarczym zapewniamy wykonywanie na ich rzecz m. in. następujących czynności:

  • przygotowywanie dokumentów w postępowaniu o wpis do KRS,
  • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego;
  • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa związanego z działalnością przedsiębiorcy (m.in. prawo podatkowe, prawo pracy, prawo gospodarcze)
  • przygotowywanie i opiniowanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym i innych dokumentów prawnych mających zastosowanie w działalności przedsiębiorcy
  • uczestniczenie w prowadzonych negocjacjach
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i sądami administracyjnymi.