Prawo administracyjne

  • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • uzyskaniem decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych, sporządzaniem odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przygotowaniem opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej.