Odszkodowania

DOCHODZENIE W IMIENIU POSZKODOWANYCH ODSZKODOWANIA  ZA:

 • wypadki drogowe (powypadkowe);
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odszkodowania z umów ubezpieczeń;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;

 

ORAZ ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH TJ.:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków 
  i innych korzyści;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich; 
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej; 
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.