Sprawy rejestrowe i wieczystoksięgowe

  • prowadzenie spraw o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (przygotowywanie dokumentów, wypełnianie formularzy, reprezentacja w postępowaniu),
  • prowadzenie spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, ustanowienie hipotek, badanie stanu prawnego nieruchomości).