Usługi dla osób fizycznych

1. PRAWO CYWILNE:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • negocjowanie umów,
 • prawo rzeczowe (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, służebności, użytkowanie wieczyste),
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku).

2. PRAWO RODZINNE:

 • prowadzenie spraw o rozwód,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
 • podział majątku wspólnego małżonków

 

3. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych 
  i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów,
 • opracowywanie i opiniowanie umów (umów o pracę, umów o zakazie konkurencji) dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy),
 •  sporządzanie odwołań od decyzji ZUS.