Windykacja należności

  • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • składanie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej,
  • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu egzekucji, wspomaganie komornika informacjami dotyczącymi dłużnika, stałe nadzorowanie działań kancelarii komorniczej oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem.
  • składanie również wniosków o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej 
    w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.