Zasady współpracy

Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe systemy rozliczeń stosowanych w określeniu wysokości wynagrodzenia kancelarii.

Systemy i stawki są zmienne, elastyczne i zawsze dostosowywane do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.

 

STAWKA GODZINOWA

Wynagrodzenie to obejmuje iloczyn godzin poświęconych na wykonanie danego zlecenia. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Taki sposób rozliczania preferowany jest przez naszą Kancelarię przy sporządzaniu lub opiniowaniu umów, regulaminów, wezwań, pism oraz innych dokumentów, ponadto udzielaniu porad prawnych, uczestniczeniu w negocjacjach, spotkaniach itp. Wysokość stawki godzinowej ustalana jest każdorazowo z Klientem, przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

 

STAWKA RYCZAŁTOWA - MIESIĘCZNA

Wynagrodzenie to ma charakter stały, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem wysokości ryczałtu w drodze umowy. Taki sposób rozliczania preferowany jest przez naszą Kancelarię w przypadkach nawiązania współpracy mającej charakter trwały i kompleksowy.

Najczęstszymi adresatami tej formy rozliczania obsługi prawnej są podmioty gospodarcze oczekujące dyspozycyjności.

 

SYSTEM Z PREMIĄ ZA SUKCES

W przypadku niektórych spraw, głównie sądowych, Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (uzyskanego wyniku procesu lub innej sprawy).